Elektrická požární signalizace EPS

Elektrická požární signalizace (EPS)

Nejen k ochraně majetku, ale zejména k ochraně lidských životů slouží zařízení EPS (elektrická požární signalizace).

EPS je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje včasnou signalizaci požáru. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

Hlavní části EPS:
1. Ústředna
2. Hlásiče
3. Signalizační zařízení
4. Návazná zařízení (OPPO, KTPO, ZDP)

1. Ústředna EPS

Vyhodnocovací zařízení hlásičů signalizující stavy PROVOZ, POŽÁR, PORUCHA. Systémy se dělí na konvenční a adresovatelné.

Konvenční systémy:
Jedná se o levnější variantu požární signalizace, kdy jsou hlásiče připojeny do jednotlivých linek a detekce je vyhlášena pouze informací o poplachu na dané lince, nikoli na konkrétním hlásiči.

Adresovatelné systémy:
V adresovatelném systému mají všechny hlásiče na lince svoji adresu a při detekci požáru je tak možné určit přesně místo vzniku požáru. Jednotlivé prvky se dělí do skupin pomocí programovacího softwaru.

Požární signalizace - ústředna
Požární hlásiče

2. Hlásiče

Teplotní
Obsahují teplotní senzor, který hlídá rychlost změny teploty nebo mezní teplotu v místnosti. V případě překročení nastaveného parametru vyhlásí poplach. Výhodou je odolnost vůči prachu, párám a kouři. Nevýhodou bývá delší doba k detekci požáru.

Optické
Obsahují černou foto-detekční komoru s optickým emitorem a optickým detektorem. Ten je schopen rozeznat přítomnost kouře na základě odrazu paprsku.

Multisenzorové
Kombinace dvou výše uvedených hlásičů, umí reagovat na obě veličiny (kouř/teplota).

Tlačítkové
Slouží k manuálnímu vyvolání poplachu stiskem tlačítka (rozbití sklíčka hlásiče).

Speciální
Nasávací, plamenné, lineární hlásiče, apod.

3. Signalizační zařízení

Signalizační zařízení je akustické či optické zařízení upozorňující na vznik požáru. Mezi zařízení patří požární sirény, majáky, kombinované prvky (sirény s majákem), hlasové sirény, požární zvony, apod. Sirény mohou být dále nahrazeny evakuačním rozhlasem viz. kategorie ozvučení.

Požární signalizace, sirény
Obslužné pole požární ochrany

4. Návazná zařízení

OPPO – obslužné pole požární ochrany – pro usnadnění obsluhy EPS jednotkou požární ochrany

KTPO – klíčový trezor požární ochrany – pro usnadnění vstupu do objektu

ZDP – zařízení dálkového přenosu – slouží pro přenos na hasičský záchranný sbor (HZS)

Elektrická požární signalizace je regulována přísnými normami EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710.

Mezi námi dodávané systémy patří Apollo, Menvier, Esser, Bosch.

Další služby

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Ochrana vašeho majetku před zloději. Zabezpečení oken, vstupních prostor, detekce pohybu a další.

Více informací
Kamerové systémy

Kamerové systémy (CCTV)

Monitorování vnitřních i venkovních prostor, kamery se záznamem a možnost sledovat obraz online.

Více informací
Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS)

Ochranu majetku a zejména lidských životů zajistí včasná požární signalizace.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž (SK)

Kabelážní rozvod v rámci jedné budovy nebo i komplexu několika objektů.

Více informací
Elektronická kontrola vstupu

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Přístupové systémy jsou určeny pro všechny objekty, kde je třeba zamezit vstupu neoprávněných osob.

Více informací
Dorozumívací zařízení

Dorozumívací zařízení

Audiotelefony, videotelefony a podobná zařízení zajišťující komunikaci mezi účastníky.

Více informací
Ozvučení

Ozvučení

Domácí ozvučení v podobě domácího kina, plošné ozvučení restaurací, škol, obchodních domů, aquacenter.

Více informací
Společná televizní anténa

Antény a satelity

Sledování TV pomocí digitálního vysílání DVB-T/T2 nebo satelitu. Sledovat můžete i na mobilních telefonech.

Více informací